Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste 13.6.2022

Rekisterin ylläpitäjä

 • Nimi: Koruttamo / Tmi Sanna-Maaria Ahola 
 • Y-tunnus: 2489084-5
 • Osoite: Pitkäkorventie 19, 37130 Nokia
 • Sähköposti: info@koruttamo.com
 • Puhelinnumero: +358 44 3796 139

 

Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot

 • Sanna-Maaria Ahola
 • info@koruttamo.com
 • +358 44 3796 139

 

Rekisteri perustuu henkilötietolakiin (523/1999) 10§.

 

Kerättävien tietojen käyttötarkoitus

Missä tilanteissa ja miksi tarjoamiasi tietojasi käsitellään?

 • Rekisteriin kerätään asiakkaan tilauksen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen.
 • Koruttamo ei välitä asiakkaan henkilötietoja tai muita tietoja kolmannelle osapuolelle missään muussa tarkoituksessa kuin tilauksen käsittelyä ja kuljetusta, yrityksen toiminnan hoitamista ja uutiskirjeiden lähettämistä varten. 
 • Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää.
 • Muissa tapauksissa Koruttamo ei jaa tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille, ellei asiakastietoja pyytävänä tahona ole viranomainen.

Esimerkki siitä, miten Koruttamo käyttää tietojasi

Koruttamo luovuttaa antamasi yhteystiedot tilauksesi toimitusta varten valitsemallesi kuljetusliikkeelle. Näitä tietoja ovat nimesi, osoitteesi, sähköpostisi sekä puhelinnumerosi sujuvan toimituksen takaamiseksi. Asiakkaana olet vastuussa siitä, että antamasi yhteystiedot pitävät paikkansa.

 • Asiakkaan henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Koruttamon ylläpitämään asiakasrekisteriin. Lisää henkilötietojen käytöstä voit kysyä Sanna-Maaria Aholalta sähköpostitse info@koruttamo.com.

Rekisterin suojaus

Koruttamo on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn sekä tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä että manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Henkilötietojen luovuttaminen

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Koruttamo saa luovuttaa asiakkaan tietoja kolmansina osapuolina toimiville palveluntarjoajille pitääkseen yllä ja hoitaakseen asianmukaisesti asiakkaan kanssa solmittua asiakassuhdetta.

Asiakassuhde muodostuu, kun asiakas tilaa tuotteen tai palvelun (uutiskirje) Koruttamolta.

Asiakas suostuu siihen, että tarvittaessa hänen henkilötietojaan voidaan Koruttamon kautta siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto toteutetaan EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tämä sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle (tämä koskee käytännössä muun muassa kansainvälisiä toimituksia, jotka edellyttävät asiakkaan tietojen antamista kuljetusliikkeelle), edellyttäen, että tietojen siirrossa noudatetaan kaikilta osin EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

 • Kaikki asiakastiedot ovat luottamuksellisia.

Asiakkaan oikeudet ja tietojen tarkastusoikeus

 • Asiakkaalla on oikeus tarkastella ja muuttaa omia henkilötietojaan ja pyytää niiden poistamista asiakasrekisteristä. Asiakkaalla on myös oikeus tarkastaa, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastelu on maksutonta kerran vuodessa. Koruttamolle on lähetettävä kirjallinen pyyntö asiasta. Tarkastelupyyntö tulee allekirjoittaa tai varmentaa vastaavalla tavalla. Tietojen tarkastelupyyntöön vastataan 30 vuorokauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.
 • Koruttamon on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä se, mihin rekisterin tietoja käytetään ja minne niitä luovutetaan Koruttamon sujuvan toiminnan takaamiseksi.

Tietojen korjaaminen

Mikäli henkilö havaitsee tietojen tarkasteluoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on virheitä tai puutteita, hänellä on oikeus pyytää Koruttamon rekisterin ylläpitäjää korjaamaan tiedot asianmukaisiksi ja paikkansa pitäviksi.

Muut oikeudet

Koruttamo pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Jos rekisterissä on puutteellisia, virheellisiä, tarpeettomia tai vanhentuneita tietoja, Koruttamon rekisterin ylläpitäjä sitoutuu oikaisemaan tai täydentämään niitä tai poistamaan ne, kun rekisteriin kirjattu henkilö sitä pyytää.

Mikäli tiedon korjaamis- tai poistamispyyntöä ei voida hyväksyä, Koruttamo antaa henkilölle perustellun ilmoituksen siitä, miksei tiedon korjaamis- tai poistamispyyntöä pystytty noudattamaan.